Feestelijke opening labs Sylvius, Universiteit Leiden

opening sylvius

Feestelijke opening labs Sylvius, Universiteit Leiden

Er was veel belangstelling voor de opening van het nieuwe lab. Bijna honderd belangstellenden waren aanwezig bij de opening door Lotte van Dillen (onderzoeksdirecteur Psychologie) en Saskia Goedhard (directeur Bedrijfsvoering Geesteswetenschappen).

opening sylvius universiteit leiden

Tijdens de inrichtingswerkzaamheden t.b.v. de labs op de 2e verdieping bleef de rest van het gebouw in gebruik. In het Sylvius gebouw zijn onder andere onderzoekers gehuisvest die zich bezighouden met voor dieren gevoelige experimenten. Geluid en trillinghinder konden deze experimenten beïnvloeden. De taak van de opzichter, Joep van Asperen, was dan ook o.a. om de geplande werkzaamheden te beoordelen op de te verwachten geluids- en trilling overlast en zo nodig passende maatregelen te treffen.

Joep van Asperen was dagelijks op de bouw te vinden voor toezicht op de werkzaamheden en op de kwaliteit. Ook zal hij in de nazorgfase contact houden met de nieuwe gebruiker bij mogelijk af te handelen restpunten.

Dit lab is een nieuwe onderzoeksfaciliteit van de Universiteit Leiden én een unieke samenwerking tussen de faculteiten Sociale Wetenschappen en Geesteswetenschappen. Het gaat hierbij om het delen van ruimtes, kennis, en expertise. Het is een goed voorbeeld van de ambitie van de Universiteit Leiden om de samenwerking tussen faculteiten te stimuleren. De komst van de SSH-labs is belangrijk voor de toekomstbestendigheid van wetenschappelijk onderzoek.

De afgelopen maanden is hard gewerkt om de labs gereed te maken als plekken waar gevarieerd onderzoek kan plaatsvinden, meer dan wat nu mogelijk is in de standaardlabs. Denk aan virtual reality, dans of sport en klaslokaalopstellingen.

opening labs Sylvius universiteit leiden

 

 

foto’s: Suédy Mauricio, universiteit Leiden


TIJD VOOR EEN KENNISMAKING?

We zijn benieuwd naar jouw plannen, dus bel of mail ons gerust.