Oplevering onderzoekslaboratoria Sylvius gebouw

Oplevering Sylvius 2

Oplevering onderzoekslaboratoria Sylvius gebouw

Binnen de Universiteit Leiden is dit jaar hard gewerkt aan nieuwe moderne onderzoekslaboratoria voor de Faculteit Sociale Wetenschappen.

De opgeleverde onderzoekslaboratoria voldoen nu aan alle eisen en wensen van de gebruikers om de onderzoeken van diverse faculteiten onder de beste condities uit te voeren. Zo zijn de laboratoria geluidsisolerend, kan de temperatuur ingesteld worden en heeft het licht verschillende dimstanden, dit alles zodat de onderzoeker onder de beste omstandigheden het onderzoek kan uitvoeren.

Vanwege de hoge geluidseisen aan de ruimten zijn er veel extra maatregelen genomen om een goede geluidsdichtheid te waarborgen. De geluidstolerantie tussen de ruimten is zo laag dat je elkaar bijvoorbeeld niet kan verstaan in een naastgelegen ruimte. Eén van de ruimten is ontworpen middels een doos-in-doos constructie, door middel van deze constructie is de gebruiksruimte losgekoppeld van de buitenruimte, waardoor contactgeluid op welke manier dan ook wordt vermeden.

Verschillende faculteiten zullen gebruik gaan maken van de nieuwe onderzoekslaboratoria in het ‘Sylvius’ gebouw. Het is voor het eerst dat deze wijze van flexwerken binnen Universiteit Leiden toegepast gaat worden.

Rienks Adviseurs heeft tijdens dit project de rol van opzichter aangenomen. Binnen deze rol werden de volgende werkzaamheden door Joep van Asperen uitgevoerd;

  • het dagelijks toezicht op de kwaliteit van de bouwkundige werkzaamheden,
  • stand van zaken rapporteren met de directie,
  • contactpersoon tussen de gebruikers van het bestaande gebouw en de aannemer.

Een vast contactpersoon was bij dit project van groot belang. Tijdens de werkzaamheden in het gebouw vonden onder andere dierenonderzoeken plaats. Het was daarom noodzakelijk dat werkzaamheden met meer geluidsoverlast afgestemd werden met de gebruikers van het gebouw.

Oplevering onderzoekslaboratoria Sylvius gebouw 4 Oplevering onderzoekslaboratoria Sylvius gebouw


TIJD VOOR EEN KENNISMAKING?

We zijn benieuwd naar jouw plannen, dus bel of mail ons gerust.