Werkconcept Habit@, Waterschap Rivierenland

  • Opdrachtgever Waterschap Rivierenland
  • Dienst Huisvestingsadvies
Waterschap Rivierenland

De directieraad van Waterschap Rivierenland heeft het uitvoeringsplan `Habit@ 2020` vastgesteld. Dit plan was het vertrekpunt voor Rivierenland om vorm en inhoud te geven aan de doorontwikkeling van het werkconcept Habit@, met een bijpassend en eigentijds kantoorconcept en een ICT-omgeving die plaats- en tijdonafhankelijk werken optimaal mogelijk maakt.

Het uitvoeringsplan moest omgezet worden naar een programma dat concreet tot resultaten leidt. Het werk werd onderverdeeld in drie onderdelen: werkconcept, kantoorconcept en ICT. Tevens werd het onderwerp duurzame mobiliteit meegenomen in de nieuwe ontwikkeling.

In de definitiefase zijn de feitelijke keuzes gemaakt om invulling te geven aan Habit@. De gekozen werkwijze vroeg om een open gebouw met zo weinig mogelijk muren en verschillende typen werkplekken.

habit@

copyright: waterschap rivierenland

"Rienks kijkt met een frisse blik naar onze strategische huisvestingsvraagstukken. Door goed door te vragen en door hun brede kennis en kunde creëren ze bij mij vertrouwen in het gewenste resultaat".
Annelies van Vessem, Projectleider Team Inkoop, Aanbesteden en Facility, Afdeling Bedrijfsvoering Waterschap Rivierenland

Ons Werk

  • Opstellen integraal Programma van Eisen , dat richting en inhoud gaf aan de drie sporen: werkconcept, kantoorconcept en ICT.
  • Organiseren Habit@2020, adviseren op het proces en ondersteunen in het formuleren van de opdracht aan het projectteam.

 

Meer weten over dit project?

Neem contact met onze expert op

CHESTER ISSELMAN
HUISVESTINGSADVISEUR - PARTNER
Chester Isselman huisvestingsadviseur

Extra informatie