Schuifplan Cluster Zuid, Universiteit Leiden

  • Opdrachtgever Universiteit Leiden
  • Dienst Projectmanagement
Schuifplan cluster zuid universiteit leiden

 

De Universiteit Leiden is bezig met de kwaliteitsverbetering van de huisvesting van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGW) en aangrenzende instituten. De herontwikkeling van de totale Humanities Campus (HC) betreft een keten van renovaties. Onderdeel van deze herontwikkeling was de grootschalige verbouwing van Cluster Zuid. Om dit te kunnen uitvoeren werden de gebruikers en activiteiten elders gehuisvest. Voor het gehele plan heeft Rienks Adviseurs het projectmanagement op zich genomen.

Cluster Zuid schuifplan

Belangrijke aandachtspunten:

  • De verbouwingen vinden plaats in gebouwen die in gebruik zijn.
  • Bestaande installatietechnische kwaliteit en uitvoeringstechnische overlastbeperking zijn belangrijke randvoorwaarden.

Ons Werk

  • Verantwoordelijk voor alle GROTIK aspecten
  • Opstellen Plan van Aanpak en Programma van Eisen tot en met oplevering van de noodzakelijke interne verbouwingen
  • Intensieve communicatie met gebruikers van gebouwen
  • Uitwerken gedetailleerde planningen
  • Uitwerken kostenraming
  • Project organiseren, voorbereiden, plannen en zorgdragen voor uitvoering en afronding

Meer weten over dit project?

Neem contact met onze expert op

CHESTER ISSELMAN
HUISVESTINGSADVISEUR - PARTNER
Chester Isselman huisvestingsadviseur

Extra informatie