Uitrol ‘Slim Werken’, UWV

  • Opdrachtgever UWV
  • Dienst Strategisch advies
UWV slim werken

Rienks Adviseurs heeft SLIM werken uitgerold in alle districten en op het hoofdkantoor van UWV Uitkeren. SLIM is een werkfilosofie die gaat over het maken van slimme keuzes in het organiseren van het werk, door gebruik te maken van eigentijdse (digitale) middelen en mogelijkheden om op verschillende plekken met elkaar (samen) te werken.

De uitrol was in eerste instantie gericht op locatieonafhankelijk werken — op kantoor, thuis en op andere UWV-locaties. Voor een betere werk-privé balans, het verminderen van reistijd en het vergroten van het werkplezier.

Na het succesvol uitrollen in alle districten en alle teams waren gestart met SLIM werken heeft Rienks Adviseurs ook de opdracht gekregen om de werkfilosofie te borgen en verder te ontwikkelen. Dit als onderdeel van de overall visie Uitkeren. De doorontwikkeling is van start gegaan met een landelijke evaluatie en het meten van de effecten van SLIM werken. Net als tijdens de uitrol is de organisatie hierin betrokken door werkbijeenkomsten met coördinatoren en HR-businesspartners van alle districten.

 

Ons Werk

Chester Isselman was procesmanager SLIM-werken

  • Aansturen projectteam SLIM-werken
  • Faciliteren uitrol door het managen van het proces en leveren van inhoudelijke stukken
  • Begeleiden kick-off bijeenkomsten en managementsessies in het hele land
  • Vraagbaak voor coördinatoren en businesspartners
  • Ontwikkelen online tools ten behoeve van managementsessies en teamprofielen SLIM werken
  • Zorg voor correct gebruik en dataverwerking van de tools: SLIM Scan en de SLIM Teamreview
  • Zorg voor benodigde besluitvorming en/of het adresseren van issues rond SLIM-werken op directieniveau

 

Meer weten over dit project?

Neem contact met onze expert op

CHESTER ISSELMAN
HUISVESTINGSADVISEUR - PARTNER
Chester Isselman huisvestingsadviseur

Extra informatie