Uitbreiding huisvesting, Hogeschool Leiden

  • Opdrachtgever Hogeschool Leiden
  • Dienst Huisvestingsadvies
  • Omvang 5.900 m2 bvo
hogeschool leiden huisvesting

Hogeschool Leiden maakt een stevige groei door in het aantal studenten en de organisatie die nodig is om het onderwijs op een eigentijdse manier vorm te geven. Ambities met betrekking tot de ontwikkeling van de student, het werkveld en de interne organisatie wil men waar maken en de groei van de populatie op de campus mogelijk maken. Daarom heeft het CvB besloten de huisvesting te “vernieuwbouwen”. De grootste uitdaging is om de huisvesting van de Hogeschool Leiden door middel van een gerichte uitbreiding en herinrichting geschikt te laten zijn voor een eigentijdse, duurzame en toekomstige manier van samenwerken, leren en ontmoeten.

Er is circa 5.900 m² BVO nieuwbouw ontwikkeld als uitbreiding op de bestaande huisvesting. Deze uitbreiding is, om te beginnen, vervat in een massastudie op het bestaande perceel. Gelet op de scope van de opgave en de verwachte impact op de bedrijfscontinuïteit wordt er rekening gehouden met tijdelijke huisvesting.

De hogeschool Leiden huisvest ruim 9000 leerlingen en 800 medewerkers.

 

 

“Rienks Adviseurs" is vanuit deskundigheid en vakmanschap in staat geweest om een gedragen ruimtelijk en functioneel programma van eisen voor onze toekomstige huisvesting op te stellen. Zowel studenten als docenten en medewerkers zijn op een goede manier in dit proces betrokken. Kwalitatief hoogstaand én pragmatisch”
Mevrouw A.M. (Agnita) Mur voormalig lid van het College van Bestuur van Hogeschool Leiden

Ons Werk

  • Opstellen Plan van Aanpak voor organisatie– en huisvestingsvraag
  • Inzichtelijk maken van gewenste ruimtelijke relaties
  • Opstellen Ruimtelijk en Functioneel Programma van Eisen
  • Opstellen financiële haalbaarheid studies

 

Meer weten over dit project?

Neem contact met onze expert op

JOEKE VAN WAESBERGHE
DIRECTEUR
Joeke van Waesberghe directeur

Extra informatie