Cursus Wet Kwaliteitsborging (Wkb)

Wet kwaliteits borging

Jan-Pieter van Dalen (Bouwkwaliteitscoachheeft ons tijdens meerdere sessies meegenomen in de ontwikkelingen van de Wet Kwaliteitsborging. Gezamenlijk hebben wij gewerkt aan een Wkb-proof dienstverlening! Zodat wij toekomstbestendig zijn en onze klanten mee kunnen nemen in de stelselwijziging die door de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) al snel werkelijkheid wordt.

De overheid wil meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen houden. De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat hiervoor zorgen. De wet zal waarschijnlijk op 1 januari 2024 gefaseerd in werking treden. Deze nieuwe wet moet zorgen voor een betere bouwkwaliteit door potentiële kwaliteitsrisico’s al in een vroeg stadium van een project op te lossen. Dat verlaagt de faalkosten tijdens de bouw.

Kwaliteit Wet Wet Kwaliteit


TIJD VOOR EEN KENNISMAKING?

We zijn benieuwd naar jouw plannen, dus bel of mail ons gerust.