Aanbesteding architect nieuwbouw Xplore, ZAAM

  • Opdrachtgever Stichting ZAAM
  • Dienst Europese aanbesteding / contractvorming
aanbesteding architect xplore nieuwbouw

Aanbesteding architect nieuwbouw Xplore, ZAAM.

De opdrachtgever, Stichting ZAAM Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs, gaat voor Xplore een nieuw schoolgebouw realiseren. Voor de selectie van een architect is een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure gestart voor werkzaamheden van de architect.  Het project betreft de ontwikkeling van de nieuwbouw school Xplore te Amsterdam.

De geselecteerde architect was in de ontwerpfase verantwoordelijk voor het verder uitwerken van de massastudie tot voorontwerp (VO) en vervolgens definitief ontwerp (DO). ZAAM en de gemeente Amsterdam hebben duurzaamheid en circulariteit hoog in het vaandel staan. Voor deze opdracht geldt onder andere dat het gebouw moet voldoen aan de BENG-eisen, alsmede aan de eisen voor Frisse Scholen klasse B.

 

Ons Werk

  • Opstellen Selectieleidraad
  • Het uitwerken van de beoordelingscriteria en beoordelingssystematiek
  • Het opstellen van de concept overeenkomst en een taakbeschrijving (“kruisjeslijst DNR-STB 2014”) voor  de architect en overige bij het project te betrekken adviseurs (constructeur, installatieadviseur, bouwfysisch adviseur)
  • Het verzenden van de Selectieleidraad aan de uitgenodigde partijen
  • Het opstellen en verzenden van een Nota van Inlichtingen
  • Het beoordelen van de inschrijvingen op indieningsvereisten en gunningscriteria en het bespreken hiervan in de gunningscommissie
  • Op basis van het advies van de gunningscommissie, vaststellen van de economisch meest voordelige inschrijving
  • Opstellen van de gunningsbeslissing en het verzenden hiervan aan de inschrijvende partijen.

 

 

 

Meer weten over dit project?

Neem contact met onze expert op

JOEKE VAN WAESBERGHE
DIRECTEUR
Joeke van Waesberghe directeur

Extra informatie