AANBESTEDINGEN / CONTRACTVORMING

  • Advisering aanbestedingsstrategie
  • Begeleiden (EUR.) aanbestedingen
  • Advisering (bouw) contracten
aanbestedingen contractvorming

Civieltechnisch ontwerper, Universiteit Leiden

“Wat ik prettig vind aan Rienks Adviseurs is dat zij naast het hebben van inhoudelijke expertise, zich ook opstelt als partner. Samen hebben we naar oplossingen buiten de gebaande paden gezocht. Bij de selectie van een ontwerper, wilden we ook de ‘soft skills’ beoordelen. Zo hebben we besloten om te selecteren op competenties bij een aanbesteding. Dit is heel goed bevallen!”
Annette Boot, Afdelingshoofd Techniek en Ontwikkeling, Vastgoedbedrijf Universiteit Leiden
Bekijk project
civieltechnisch campusplein

Begeleiden (EUR.) aanbestedingen en (bouw)contractvorming

Wij zien het aanbesteden als een kans om de juiste partij(en) te selecteren voor jouw huisvestingsopgave. Samen onderzoeken we wat het doel is van de aanbesteding. Vanuit het beoogde doel stellen we in overleg de aanbestedingsstrategie vast. Daaronder vallen onder andere de aanbestedingsprocedure, percelen, organisatie en de te maken stappen.

Ook stellen we vanuit het beoogde doel samen de (bouw)contractvorm vast. Dat kan een traditioneel contract zijn, maar ook een bouwteam of geïntegreerd (bouw)contract.

Op deze manier kan je als opdrachtgever onderbouwde keuzes maken en wordt aanbesteden het verzilveren van een kans. Wij verzorgen de rest.

Advisering aanbestedingsstrategie

Door Rienks Adviseurs in een vroeg stadium te betrekken, kunnen wij je ook adviseren over de best passende bouworganisatievorm, aanbestedingsprocedure, percelen, organisatie en bijbehorend (bouw)contractmodel. Het beoogde einddoel van een huisvestingsproject zegt namelijk veel over de wijze waarop het project moet worden georganiseerd en gecontracteerd. De (bouw)organisatie en het (bouw)contract hebben vervolgens invloed op de manier van aanbesteden.

Moeten diensten en werken traditioneel, in bouwteam of geïntegreerd worden aanbesteed? Wij denken inhoudelijk met je mee over de meest geschikte procedure voor jouw situatie en stemmen de selectie- en gunningscriteria op het gewenste resultaat af. Wat is de verwachte invloed van de verdeling van risico’s tussen jou als opdrachtgever en de opdrachtnemer? En welke rol speelt prijs in het geheel? We komen samen tot keuzes.

Begeleiden (EUR.) aanbestedingen

Bij Rienks Adviseurs zijn we van mening dat een aanbesteding het resultaat is van bewuste keuzes vanuit een aanbestedingsstrategie. Het is geen trucje waarbij we alleen maar telkens dezelfde stappen uitvoeren. We spreken uit ervaring: al sinds de introductie in 1993 begeleiden we Europese aanbestedingen in de publieke sector. Ook in de private sector zetten wij al meer dan 25 jaar onze kennis en kunde in.

Wij onderscheiden ons door onze praktische en inhoudelijke kennis van de bouwkolom. We kennen de valkuilen en de risico’s van het aanbesteden, maar vooral ook de mogelijkheden om een optimaal resultaat uit het aanbestedingsproces te behalen. Wij zijn gewend om daarbij de grenzen op te zoeken. Daardoor zijn wij in staat om – in dialoog met jou – invulling te geven aan de kaders om de beoogde doelen te bereiken. Wij kijken naar méér dan alleen het volgen van de regels en het vormgeven van de procedure. Wij denken inhoudelijk met je mee over de meest geschikte procedure voor jouw situatie en het afstemmen van de selectie- en gunningscriteria op het gewenste resultaat. Ook kunnen wij de beoordelingscommissies inhoudelijk ondersteunen en adviseren.

Advisering (bouw)contracten: van traditioneel tot bouwteam of een geïntegreerd contract

Welk (bouw)contract is voor jouw project de beste keuze, gelet op het beoogde doel van de toekomstige aanbesteding van jouw huisvestingsproject? Hoeveel invloed wil je op het ontwerp hebben en hoeveel risico wil je lopen bij een aanbesteding? Hoe zorgen we ervoor dat alle betrokken partijen de verantwoordelijkheid nemen over hun deel van het project? Naast het traditionele bouwcontract en bouwteam, zijn er ook geïntegreerde contracten. We gaan met jou in gesprek over de te hanteren (financiële) risico’s en de gewenste invloed.

De combinatie van onze kennis van projectmanagement, onze ervaring in de bouwkolom, ons gevoel voor marktomstandigheden en onze kennis van bouwkosten leiden tot een advies op maat.

Afwegingen

Samen maken we een keuze voor het type (bouw)contract dat het beste bij jouw situatie past. We letten daarbij op het profiel van jou als opdrachtgever, op specifieke aspecten van het huisvestingsproject en op de macro-ontwikkelingen. Bepalend voor de optimale (bouw)contractvorm zijn:

  1. de context van jou als opdrachtgever zelf, zoals aanwezige kennis van bouwtrajecten en gewenst risicoprofiel
  2. de projectcontext, zoals complexiteit en voorspelbaarheid van risico’s
  3. de macro-ontwikkelingen zoals de marktomstandigheden.

Naast traditioneel en bouwteam, ook geïntegreerde contracten

Bij geïntegreerde contractvormen kan naast de bouw ook het onderhoud, de financiering en het facilitair beheer door een externe partij worden verzorgd. In een vroeg stadium van het project dagen we de ontwerpende, uitvoerende en onderhoudspartijen uit om hun kennis en kunde in te zetten. Door onze werkwijze, op basis van vertrouwen, maken we deze partijen, in dialoog, verantwoordelijk voor hun eigen oplossingen.

Steeds meer opdrachtgevers kiezen een geïntegreerd contract, zoals DB (Design & Build), EB (Engineer & Build) of DBM (Design, Build en Maintain).

De voordelen voor jou als opdrachtgever zijn bijvoorbeeld:

  • de uitvoeringsrisico’s liggen bij die partij die deze risico’s het beste kan beheersen
  • eerdere prijs- en planningszekerheid
  • een meer geïntegreerd ontwerp met lagere (levensduur)kosten.

Een nadeel kan zijn dat jij als opdrachtgever eerder moet weten wat je wil. En dat kan best ingewikkeld zijn. Bovendien vraagt het ook om het durven loslaten van de gangbare traditionele manier van aanbesteden. Een tussenoplossing is het bouwteam-model, waarin uitvoerende partijen wel hun kennis en kunde kunnen inzetten binnen een UAV-bouwcontract. Hier hebben we een ruime ervaring in.

 

Meer weten over AANBESTEDINGEN / CONTRACTVORMING

Neem contact met onze expert op

JOEKE VAN WAESBERGHE
DIRECTEUR
Joeke van Waesberghe directeur