Aanbesteding werken METIS, Universiteit Leiden

  • Opdrachtgever Universiteit Leiden
  • Dienst Europese aanbesteding / contractvorming
aanbesteding werken METIS

Voor het project METIS wordt een bestaande hal van de Universiteit Leiden gelegen in Het Kamerlingh Onnes Laboratorium (KOL) aangepast voor de assemblage van METIS. METIS, de afkorting van Mid-infrared ELT Imager and Spectrograph, is een reusachtige infraroodtelescoop om een breed scala aan wetenschappelijke onderwerpen te onderzoeken van objecten in ons zonnestelsel tot verre actieve sterrenstelsels. De complete telescoop zal in Chili worden geassembleerd.

De assemblage van METIS en het testen ervan vergt een ruimte, deels onder clean room conditie, waarin ook met groot materieel gewerkt kan worden.

De bouwkundige werken en installatietechnische werken zijn via een meervoudig onderhandse aanbesteding, als één perceel aanbesteed, waarbij de installateur zijn werkzaamheden als onderaannemer van de bouwkundig aannemer zal verrichten. De opdrachtgever heeft de ambitie om de werkzaamheden uiterlijk 31 juli 2024 te laten opleveren.

METIS

 

 

Ons Werk

  • het opstellen van concept selectieleidraad voor de bouwkundige- en installatietechnische Werken;
  • Het opstellen van de concept overeenkomst;
  • het verzenden van de definitieve selectieleidraad, inclusief bijlagen, aan de uit te nodigen partijen;
  • het in overleg met u beantwoorden van eventueel binnengekomen vragen in een Nota van Inlichtingen;
  • het verzenden van 2 Nota’s van Inlichtingen;
  • het beoordelen van de inschrijvingen op indieningsvereisten;
  • het in overleg, op basis van het advies van de gunningscommissie, vaststellen van de economisch meest voordelige inschrijving;
  • het, na besluitvorming, opstellen van de gunningsbeslissing met daarin het “Voornemen tot Gunning” en het verzenden hiervan aan de inschrijvers.

 

 

 

 

Meer weten over dit project?

Neem contact met onze expert op

JOEP VAN ASPEREN
PROJECTMANAGER
Joep van Asperen junior

Extra informatie