Adviseur bouwkosten Datacenter, Universiteit Leiden

  • Opdrachtgever Universiteit Leiden
  • Dienst kostenadvies
bouwkosten datacenter universiteit leiden

Het project omvatte de nieuwbouw van een datacenter voor de Universiteit Leiden. De Universiteit gaf aan behoefte te hebben aan een adviseur die de bouwkosten tijdens het ontwerptraject van het project in de hand hield met als doel om binnen het budget aan te besteden. Daarbij wilde de opdrachtgever met name grip op de bouwkosten, zijnde de kosten van de bouwkundige werken, installaties, vaste inrichting en terreininrichting houden.

Met een pro-actieve houding werden financiële consequenties bij wijzigingen inzichtelijk gemaakt door onze adviseur. Tevens werden bij dreigende overschrijdingen voorstellen gedaan om binnen budget te blijven. De werkzaamheden werden in opdracht van de Universiteit en in nauwe samenwerking met het ontwerpteam uitgevoerd.

In dit project werden de werkzaamheden gecombineerd met BREEAM advies.

 

 

Ons Werk

 

  • Opstellen ramingen voor VO, DO, TO
  • Deelname in ontwerpteam
  • Berekeningen taakstellende budgetten
  • Voorstellen van optimalisaties bij dreigende budgetoverschrijding.

Meer weten over dit project?

Neem contact met onze expert op

JOEKE VAN WAESBERGHE
DIRECTEUR
Joeke van Waesberghe directeur

Extra informatie