Aanbesteding circulair meubilair, Waterschap Rivierenland

 • Opdrachtgever Waterschap Rivierenland
 • Dienst Europese aanbesteding / contractvorming
circulair meubilair

Aanbesteding circulair meubilair

Door de groei van het aantal medewerkers en ontwikkelingen in de manieren van (samen)werken sluit de inrichting van het huidige gebouw en het huidige werkconcept onvoldoende aan op de behoefte van de organisatie. Waterschap Rivierenland zocht een meubelleverancier die de organisatie als ‘partner’ kan begeleiden en adviseren in de opgave om het meubilair van de werklocaties aan te laten sluiten op de gewenste manier van werken. Daarbij werd gezocht naar een partij die slimme oplossingen bedenkt om met circulaire keuzes maximaal effect te bereiken.

Gestreefd werd naar maximaal hergebruik van inventaris door herbestemming (van onderdelen) en/of het opknappen van meubilair voor een vernieuwde levenscyclus (circulair meubilair). De opdracht werd gelet op aard en omvang Europees aanbesteed. (Niet-openbare aanbestedingsprocedure).

Doel van de aanbesteding circulair meubilair; slimme oplossingen om met circulaire keuzes maximaal effect te  bereiken voor :

 • het herinrichten van de werkplekken en vergaderlocaties;
 • het herinrichten van het restaurant;
 • het leveren van ‘bijkomende losse inventaris’;
 • het uitvoeren van service en onderhoud.

 

 

Ons Werk

 • Ondersteuning projectteam ten aanzien van de Europese aanbestedingsprocedures
 • Formuleren circulaire ambities
 • Vertalen van de ambities naar selectie– en gunningscriteria
 • Ondersteunen van de beoordelingscommissie
 • Ondersteunen bij opstellen gunningsbeslissing

 

 

Meer weten over dit project?

Neem contact met onze expert op

JOEKE VAN WAESBERGHE
DIRECTEUR
Joeke van Waesberghe directeur

Extra informatie