PROJECT ONDERSTEUNING

  • Projectsupport
  • Beheer en onderhoud projectdossier
projectondersteuning

Projectondersteuning

Complexe of grootschalige projecten? Dan is goede projectondersteuning onmisbaar. Bij Rienks Adviseurs vinden wij dit een zeer belangrijke taak binnen een projectteam.

Onze projectondersteuners zijn onder andere verantwoordelijk voor een juiste externe en interne informatievoorziening. Afhankelijk van de complexiteit van het project kunnen we de rol van onze projectondersteuner ook uitbreiden met taken op het gebied van het begeleiden van (EUR) aanbestedingen, kwaliteitsmanagement, budgetbeheersing en planning.

 Belangrijke taken zijn: 

  • Informatievoorziening, de projectondersteuner stuurt de juiste documenten (laatste versie) naar betrokkenen binnen of buiten het projectteam
  • Voorbereiden en plannen van overleggen in samenwerking met de projectleider of projectmanager
  • Verslaglegging van besluiten die in verschillende overleggen worden genomen (notulen). En ook het bijhouden, volgen en beheersen van actielijsten
  • Het bijhouden / actualiseren van projectdossiers en archief

Projectsupport

Voor jouw project maken wij afspraken, plannen en organiseren we overleggen en ondersteunen we de projectmanagers van de verschillende diensten bij hun dagelijkse werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan het reserveren van een vergaderruimte. Hierdoor kun jij je bezig houden met jouw eigen project. Dat is wel zo efficiënt.

Of het nu op locatie is of via Teams – wij kunnen bijdragen aan een efficiënt overleg, waarbij aanwezigen de voorliggende agenda kunnen behandelen en onderwerpen kunnen bespreken. Het door ons laten notuleren van bijvoorbeeld jouw bouwvergadering of projectteamoverleg, draagt bij aan een soepel verloop van het overleg. Wij houden actielijsten bij en verzorgen de verzending van agenda’s en verslagen ten behoeve van een volgend overleg. Tijdens een projectteam-overleg kan jij je daardoor inhoudelijk op het gesprek richten. Onze projectondersteuner zorgt voor de verslaglegging.

 

Opstellen, beheren en bewaken projectdossier

Het op elk moment terug kunnen vinden van rapporten, tekeningen, overeenkomsten en correspondentie draagt bij aan een goed lopend project. We maken voor jouw project een projectdossier aan, dat op een eenduidige manier wordt ingericht. Deze eenduidige manier ligt vast in een door ons opgesteld en met jou overeengekomen protocol. Zo kunnen alle documenten op dezelfde manier worden opgeslagen en kun je ze makkelijk terug vinden en opvragen. Of dit nu een recent document of een document uit een al opgeleverd project is, onze projectsupport zorgt ervoor dat ons projectdossier op orde is. Dat is wel zo overzichtelijk. Dat geeft rust.

We kunnen deze werkzaamheden ook op locatie uitvoeren. Zo hebben wij voor één van onze opdrachtgevers naar volle tevredenheid het complete projectdossier voor een periode van 10 jaar verzorgd in Docstream.

 

Nieuwbouw complex IJDock, asr Real Estate

IJDock projectmanagement aanbesteding

Meer weten over PROJECT ONDERSTEUNING

Neem contact met onze expert op

PETRA MICHELET
PROJECTASSISTENTE
Petra Michelet projectassistente