Civieltechnisch ontwerper, Universiteit Leiden

 • Opdrachtgever Universiteit Leiden
 • Dienst Europese aanbesteding / contractvorming
civieltechnisch campusplein

De aan te besteden opdracht voor civieltechnisch ontwerper, betrof het technisch toetsen van de door de landschapsarchitect op te stellen ontwerpen in de VO- en DO-fase voor het Campusplein Universiteit Leiden en het vervolgens opstellen van het TO en UO daarvan.
Beide, met als basis het door de landschapsarchitect opgestelde DO. Directievoering behoorde eveneens tot de opdracht.

De werkzaamheden van de civieltechnisch ontwerper moeten aansluiten op de reeds in opdracht gegeven werkzaamheden van de landschapsarchitect. De projectscope van het Campusplein omvat de realisatie van de inrichting van de openbare ruimte van het Campusplein.

Op het terrein is een groot aantal bomen geplant en is de bestaande waterpartij uitgebreid.
Centraal op het plein werd een ligweide gerealiseerd. Deze ligweide biedt mogelijkheden voor uiteenlopend gebruik. In de randen van het gebied zijn juist meer vaste verblijfsplekken gedefinieerd. In deze zone wordt d.m.v. beplanting ingezet op biodiversiteit.

campusplein civieltechnisch universiteit leiden

bron: Universiteit Leiden

"Wat ik prettig vind aan Rienks Adviseurs is dat zij naast het hebben van inhoudelijke expertise, zich ook opstelt als partner. Samen hebben we naar oplossingen buiten de gebaande paden gezocht. Bij de selectie van een ontwerper, wilden we ook de 'soft skills' beoordelen. Zo hebben we besloten om te selecteren op competenties bij een aanbesteding. Dit is heel goed bevallen!”
Annette Boot, Afdelingshoofd Techniek en Ontwikkeling, Vastgoedbedrijf Universiteit Leiden

Ons Werk

 • Begeleiden aanbesteding civieltechnisch ontwerper
 • Uitwerken beoordelingscriteria en beoordelingssystematiek
 • Opstellen Nota van Inlichtingen
 • Voorzitten dag van presentaties door inschrijvers
 • Bespreken inschrijvingen in gunningscommissie
 • Het in overleg vaststellen van de EMVI
 • Opstellen gunningsbeslissing
 • In concept opstellen overeenkomst met beoogd civieltechnisch ontwerper
 • Opstellen overzicht taken en verantwoordelijkheden.

 

 

 

Meer weten over dit project?

Neem contact met onze expert op

JOEKE VAN WAESBERGHE
DIRECTEUR
Joeke van Waesberghe directeur

Extra informatie