Directievoerder Kwaliteitsmanager, Universiteit Leiden

  • Opdrachtgever Universiteit Leiden
  • Omvang 30.500 m2
impressie gorlaeus directievoerder kwaliteitsmanager cr:Universiteit Leiden

 

In het Gorlaeus gebouw is de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen gehuisvest. De huisvesting van deze faculteit voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom werd besloten over te gaan tot sloop en nieuwbouw van het Gorlaeus/Huygens Complex.

Gorlaeus directievoerder kwaliteitsmanager

copyright: Universiteit Leiden

Voor de nieuwbouw werd het project Science Campus FWN gestart. De doelstelling van het totale project is het voorzien in herhuisvesting van de FWN ter vervanging van bestaande gebouwen. De faculteit krijgt met deze nieuwbouw bovendien een duidelijk herkenbaar gebouw.

Het project werd in verschillende fasen uitgevoerd. Voor fase 2A heeft Rienks Adviseurs de aanbestedingsprocedure betreffende de selectie van een directievoerder/kwaliteitsmanager begeleid. Bijzonder aan deze aanbesteding is dat in de opdracht sprake is van een nieuwe manier van directievoering. Bij deze uitvraag is namelijk veel meer sprake van kwaliteitsmanagement

In plaats van het traditionele ‘dagelijks toezicht’ moesten de uitvoerende partijen actief  aantonen dat de gevraagde kwaliteit ook daadwerkelijk gerealiseerd werd. Daarom zal de directievoering/het kwaliteitsmanagement voornamelijk gericht zijn op het bewaken van de procesafspraken. Maar ook het beoordelen van de door de uitvoerende partijen aangereikte kwaliteitsrapportages.

Ons Werk

Begeleiden aanbesteding directievoering—kwaliteitsmanagement:

  • Uitwerken beoordelingscriteria en beoordelingssystematiek, toegespitst op kwaliteitsmanagement
  • Opstellen Selectieleidraad
  • Opstellen Nota’s van Inlichtingen
  • Beoordelen aanmeldingen i.s.m. selectiecommissie
  • Opstellen inschrijvingsleidraad
  • Voorzitten dag van presentaties door inschrijvers
  • Bespreken inschrijvingen in gunningscommissie

 

Meer weten over dit project?

Neem contact met onze expert op

JOEKE VAN WAESBERGHE
DIRECTEUR
Joeke van Waesberghe directeur

Extra informatie