Projectmanager IHP, gemeente Lansingerland

  • Opdrachtgever Gemeente Lansingerland
  • Dienst projectmanagement
gemeente lansingerland projectmanagement

Projectmanager IHP gemeente Lansingerland

Bij de gemeente Lansingerland is Rienks Adviseurs verantwoordelijk voor de uitvoering van het integraal huisvestingsplan (IHP) voor het primair onderwijs. We opereren als schakel tussen het beleid en de uitvoering. Tevens werken we aan de actualisatie van het IHP welke eind 2024 gereed moet zijn.

Het IHP primair onderwijs van Lansingerland is opgesteld in samenwerking met de gemeente en de schoolbesturen. De gemeente werkt samen met de schoolbesturen aan gedegen onderwijshuisvesting voor goed, passend toekomstgericht onderwijs voor iedereen dichtbij. Het IHP biedt verduidelijking op de gemeentelijke taak om voldoende kwalitatieve en kwantitatieve onderwijshuisvesting te bieden voor de kinderen in Lansingerland.

Voor de uitvoering van het IHP verzorgen wij het projectmanagement. Dit voor zowel projecten waarbij de gemeente bouwheer is als voor projecten waarbij het schoolbestuur bouwheer is. Bij projecten waarbij de gemeente zelf bouwheer is zijn wij verantwoordelijk voor het  PvE, het ontwerp, tot en met de oplevering en ingebruikname. Bij projecten waarbij het schoolbestuur bouwheer is sturen wij met name op de GROTIK aspecten aan de hand van afspraken gebaseerd op de verordening voorzieningen onderwijs gemeente Lansingerland 2020.

Actualisatie IHP

Doordat het huidige IHP afloopt en er allerlei ontwikkelingen zijn op het gebied van leerling prognoses, bouwkosten en wet- en regelgeving wordt er gewerkt aan de actualisatie van het IHP. Dit gebeurt in samenwerking met de schoolbesturen. Rienks werkt mee om deze actualisatie te realiseren.

gemeente lansingerland projectmanagement

 

 

 

Ons Werk

  • Als schakel tussen beleid en uitvoering adviseren over en realiseren van onderwijshuisvesting
  • Volledig projectmanagement voor semipermanente huisvesting (PvA, PvE, ontwerp, aanbesteding t/m de oplevering en ingebruikname)
  • Vanuit de rol van de gemeente sturen op GROTIK aspecten voor realisatie permanente huisvesting (waarbij het schoolbestuur bouwheer is)
  • Het aanspreekpunt voor schoolbesturen in samenwerking met de beleidsadviseurs
  • Het opstellen van raadsstukken ter voorbereiding van raadsbesluiten
  • Het adviseren over besluitvorming
  • De actualisatie van het IHP

 

 

Meer weten over dit project?

Neem contact met onze expert op

CHESTER ISSELMAN
HUISVESTINGSADVISEUR - PARTNER
Chester Isselman huisvestingsadviseur

Extra informatie