STRATEGISCH ADVIES

  • Visie op werken
  • Hybride werken
Strategisch advies

Strategisch advies

Onze (strategisch) huisvestingadviseurs denken actief met je mee, hoe huisvesting zo kan worden ingezet dat deze de missie en visie van jouw organisatie ondersteunt. En meehelpt om organisatiedoelen te bereiken. Huisvesting als strategisch instrument dus. Wij geloven dat huisvesting je kansen biedt om jouw organisatie te verbeteren. Wij helpen om deze kansen concreet te maken.

Hoe we dit doen? Onze (strategisch) huisvestingsadviseurs nemen de missie en visie van jouw organisatie als uitgangspunt, en werken op basis van je kernactiviteit en het actief betrekken van de gebruikers van de (toekomstige) huisvesting, een pragmatisch huisvestingsadvies uit. Dit resulteert bijvoorbeeld in de vastgestelde visie van je organisatie op werken en/of werkplekconcepten voor je organisatie.

VISIE OP WERKEN

Onze adviseurs hanteren bij het opstellen van een visie op werken vier uitgangspunten:

  1.  je organisatiemissie, -visie en -strategie,
  2. de eindgebruikers,
  3. de kernactiviteit van jouw organisatie,
  4. de werkprocessen/werkvormen die binnen jouw organisatie worden gehanteerd.

visie op werken strategisch advies

 

Organisatiemissie, -visie en -strategie

Wij vinden elke organisatie uniek. Voor onze adviseurs is het schrijven van een visie op werken daarom maatwerk, dat begint bij de missie, visie, strategie en doelen van jouw organisatie.

De eindgebruikers 

Bij Rienks Adviseurs vinden wij dat de eindgebruiker centraal staat bij de te realiseren huisvesting. Eindgebruikers kennen de organisatie goed en hebben vaak een ander perspectief op werken dan directie of MT-leden. Dit kan erg waardevol zijn bij het ontwikkelen van de visie op werken. Daarnaast zijn zij vaak de belangrijkste assets van een organisatie. Onze adviseurs betrekken de eindgebruikers bijvoorbeeld door het ophalen van wensen, behoeften, ideeën of verbetervoorstellen in een werksessie. Dit draagt bij aan het ontwikkelen van de visie en bij het creëren van draagvlak.

De kernactiviteit van jouw organisatie

De kernactiviteit van jouw organisatie bepaalt mede de toegevoegde waarde die huisvesting moet bieden. Dit moet vertaald zijn in de visie. De kernactiviteit is het product of de dienst die je levert, de markt waarin je werkt en de toegevoegde waarde die je levert, ofwel het onderscheidend vermogen dat jouw organisatie heeft.

De werkprocessen/werkvormen die binnen je organisatie worden gehanteerd

Ten slotte brengen onze adviseurs de werkprocessen en de manier waarop er wordt (samen)gewerkt binnen je organisatie in kaart. Vinden er voornamelijk bureauwerkzaamheden of fysieke werkzaamheden plaats? Of een combinatie daarvan? Is men veel onderweg of bij een klant? Wordt er projectmatig gewerkt? Hoeveel overleg vindt er plaats en hóe (digitaal, fysiek, hybride, via de telefoon)?  Hoe groot zijn de teams? Werken teams onderling samen? Allemaal relevante vragen.

Deze onderdelen samen vormen de kern van jouw visie op werken.

 

 

 

HYBRIDE WERKEN

Voordat een hybride werk(plek)concept wordt ingevoerd, is het belangrijk om duidelijkheid te hebben over de strategische doelstellingen die achter deze verandering in manier van werken ten grondslag liggen. Dit kan bijvoorbeeld het terugdringen van het aantal vierkante meters zijn, of het beter willen aansluiten bij de manier van samenwerken. Of om een aantrekkelijkere werkgever te zijn.

Vaak zijn er meerdere strategische doelstellingen vanuit een facilitaire, HR- en/of ICT-invalshoek. Onze adviseurs helpen om tot keuzes in de besluitvorming te komen. Als eenmaal duidelijk is dat een hybride werk(plek)concept aansluit bij de strategisch doelstellingen, helpen wij om het hybride werk(plek)concept verder vorm te geven tot en met oplevering.

Wij weten dat het invoeren van een hybride werkconcept meer is dan alleen het wijzigen van de fysieke werkplekken. Het gaat met name om een gedragsverandering. Ofwel, de eindgebruikers meenemen in de nieuwe manier van (hybride) werken.

Een aantal sleutelonderdelen zijn:

  • Voorbeeldrol: begin met werken in een ‘voorbeeldrol’. Het projectteam dat verantwoordelijk is voor de transitie naar hybride werken, heeft een voorbeeldfunctie. Bij voorkeur starten ook de directie en MT-leden met het werken volgens het hybride werkconcept, ook wanneer de uitvoering nog niet perfect is, bijvoorbeeld omdat toekomstige werkplekken nog niet klaar zijn.
  • Implementatie: besef dat de verandering naar hybride werken niet van vandaag op morgen is gerealiseerd. De organisatie moet het hybride werken eigen maken. Daarbij zal niet alles in één keer goed gaan. Met name bij grote organisaties is daarbij het gevaar dat het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden. Wanneer er bijvoorbeeld op een afdeling een succesvol experiment rondom hybride werken heeft plaatsgevonden, zorgen wij ervoor dat deze ervaringen worden geïmplementeerd in de rest van de organisatie. Daarnaast hebben wij de ervaring dat goede voorbeelden van elders in de organisatie enorm bijdragen aan de betrokkenheid. Mensen zien dat hun bijdrage zin heeft. Dit helpt bij de brede implementatie van hybride werken, omdat niet alles ‘van buiten’ komt.
  • Communicatie: wij helpen met, of schrijven een communicatieplan met een duidelijk startmoment waarop de hele organisatie hybride gaat werken. Daarnaast organiseren wij samen met jou evaluatiemomenten.
  • Leiderschap: ten slotte zien wij dat de verandering naar hybride werken vaak vraagt om leiderschap. Het is belangrijk dat de verantwoordelijk manager zich dit realiseert. Mensen vallen vaak terug in oude gewoontes of werken slechts ‘deels’ volgens de gewenste manier van werken. Het gevaar is dat daardoor niet alle strategische doelen achter de verandering worden gehaald. Op die momenten is leiderschap nodig om het proces voort te zetten.

 

 

 

 


“Rienks kijkt met een frisse blik naar onze strategische huisvestingsvraagstukken. Door goed door te vragen en door hun brede kennis en kunde creëren ze bij mij vertrouwen in het gewenste resultaat”.

Annelies van Vessem, Projectleider Team Inkoop, Aanbesteden en Facility, Afdeling Bedrijfsvoering Waterschap Rivierenland


 

Uitrol 'Slim Werken', UWV

UWV slim werken

Meer weten over STRATEGISCH ADVIES

Neem contact met onze expert op

CHESTER ISSELMAN
HUISVESTINGSADVISEUR - PARTNER
Chester Isselman huisvestingsadviseur